A múlt

Nagylengyeli Olajbányász Vadásztársaság


története

  

A társaság alakuláskori területén már az 1930-as és az 1940-es években is folyt szervezett vadászat. Becsvölgyén, Nagylengyelben, Nován, Gutorföldén, Zalatárnokon is működött vadásztársaság. Nevük vagy a községhez, vagy a tájegységhez kapcsolódott. Volt Göcsej Vt., Felsőgöcsej Vt., Beregvölgyi Vt. vagy Zalatárnoki Vt. elnevezésű társaság.
Az egyesületek újra szervezését követően alakultak a megyében ismét vadásztársaságok, jellemzően apróvadas jelleggel, az 1950-es évek második felében. A Nagylengyeli Olajbányász Vadásztársaságot a Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalat 1959. évben alapította. Területe megalakulásakor 24.600 kh. Székhelye Gellénháza. A társaság első elnöke Gelencsér Pál, aki egyben tagja volt a MAVOSZ Zala Megyei Választmányának. A terület apróvadas jellegű, a tag létszáma az 1960/61-es vadászati évben 42 fő volt.Vadászházuk, Barlahida külterületén vásárolt családi ház volt.

mult1

 


mult2


A Vadásztársaság életében személyi ellentétek miatt kritikus időszak alakult ki 1979-ben. A Megyei Vadászati Vezetés a Vadásztársaság Intéző Bizottságát lemondatta és új tisztségviselők választására kötelezte. Ennek megtörténte után kezdett konszolidálódni a helyzet, de megnyugtató megoldást a következő, - ciklus szerinti- tisztségviselői választás hozott 1980 januárjában. Ekkor új személyt választott a tagság Vadásztársasági Elnöknek és az Intéző Bizottságba is új tagokat választottak. A területen az apróvad létszáma lényegesen csökkent. Ennek ellensúlyozására nevelt fácán vételével és nevelésével próbálkozott két vadászidényben is a Vadásztársaság, de hasznosítása gyenge volt.

A további években sikerült több fizető vendéget fogadni, növekedett vaddisznó állomány, a Vadásztársaság anyagi helyzete stabilizálódott.
Ennek eredményeként 1985-ben úgy határozott a közgyűlés, hogy a meglévő vadászházként használt családi ház helyén új, a vadászvendégek fogadására és a Vadásztársaság rendezvényinek is helyt adó Vadászházat épít.


Jelentős társadalmi munkával a Vadászház felépült. Avatására ünnepélyes keretek között került sor.
1992-től a Vadásztársaság által alapított „Barlahida Vendégház Kft.” üzemelteti.

A Nagylengyeli Olajbányász Vadásztársaságért az elmúlt időszakban az alábbiak sokat tettek Intéző bizottsági tagként és egyéb bizottságban tevékenykedve, a teljesség igénye nélkül: +!Bogdán Győző, dr. Bánáti János, +!id.Dedinszky János, +!Gelencsér Pál, Győrvári László, dr. Horváth István, Mosonyi Alajos, Müller Tibor, Nagy László, Novák Ottó, +!Petánovics István, dr. Szabó Antal, +! id. Tóth József, +!Tóth Ferenc, dr. Tóth Péter.